KUPIN d.o.o. Marulićev trg 12, Zagreb

Uprava, tel/fax: 01 / 4828-119 mob: 098 / 410-129

 

Gračansko dolje 55

Obiteljska vila projektirana od poznatog zagrebačkog arhitekta,
Krovište je vrlo specifično od kosoga do zavojitoga i dvostrešnoga sa uvalama.
Krovište je djelomično AB krovna ploča a djelomično je pokriveno sa daščanom oplatom.
Na postojeću oplatu i ploču postavljen je TERMOTOP deblinne 10 cm, učvršćen sa specijalnim vijcima dužuine 23cm, i kontra štaflama.

Pokrov je standardno izveden sa folijiom, kontra štaflama i letvama 5×4 cm na raster 36,9mm i crijepom Gerrard u specifičnoj zelenoj boji, i obliku biber cijepa.
Postavljena su dva krovna prozora tipa Velux.
Krov je površine 230 m2, radovi su trajali 10 dana.

Comments are closed