Sv Duh 16

Sv Duh 16

Radi se o dvostrešnom krovištu gdje je ulična strana bila pokrivena sa falc crijepom, a dvorišna strana azbestnim salonitnim pločama. Nakon demontaže postojećeg pokrova, postavili smo toplinsku izolaciju od kamene vune DP-3 debljine 10 cm, između rogova, te s gornju stranu smo postavili paropropusnu vodo nepropusnu foliju 170 gr, zatim […]

Pročitaj više