ILICA 232

ILICA 232

Ovdje se radi o stambenoj zgradi u užem centru grada Zagreba, koja je  pod zaštitom zavoda za zaštitu spomenika kulture, te su svi radovi morali biti izvedeni u izvornome obliku. Na ovome krovu smo mijenjali postojeći falcani crijep, i letve, te prateću limariju i žbukali simsove i ukrasne stupove na […]

Pročitaj više
Sv Duh 16

Sv Duh 16

Radi se o dvostrešnom krovištu gdje je ulična strana bila pokrivena sa falc crijepom, a dvorišna strana azbestnim salonitnim pločama. Nakon demontaže postojećeg pokrova, postavili smo toplinsku izolaciju od kamene vune DP-3 debljine 10 cm, između rogova, te s gornju stranu smo postavili paropropusnu vodo nepropusnu foliju 170 gr, zatim […]

Pročitaj više
KRŠNJAVOGA 21

KRŠNJAVOGA 21

Ovaj krov se nalazi u samom centru grada Zagreba, preko puta Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta. S obzirom da je to stara gradska jezgra, ovaj krov je pod zaštitom i nadzorom zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na ovome krovu smo izvršili izmjenu postojećeg crijepa, letava i prateće limarije. Novi crijep je […]

Pročitaj više
Konstrukcija krovišta – Gajeva 44

Konstrukcija krovišta – Gajeva 44

Ovaj objekat je pod zaštitom spomenika kulture, te su radove nadzirali konzervatori iz zavoda za zaštitu spomenika kulture. Pokrov je morao biti izvorno glineni biber crijep u ovome slučaju marke creaton, a dimnjaci su renovirani u izvornome obliku. Nakon demontaže postojećeg starog pokrova i letava, postavljena je paropropusna-vodonepropusna folija i […]

Pročitaj više
Držićeva 68, 68a i 68b

Držićeva 68, 68a i 68b

Ovaj krov je rađen sa vručim bitumenom i krovnom kartonskom ljepenkom a u gornjem sloju je uvaljan kulir. Skinuli smo postojeći uvaljan kulir i postojeće slojeve bitumizirane ljepenke te postavili dva sloja varene ljepenke V-4 i završni sloj sa GVZ-4 mm. Svi dimnjaci su ožbukani a prateća limarija je napravljena […]

Pročitaj više
Divoselska 16b

Divoselska 16b

Stara trošna obiteljskaj kućica, koja je bila pokrivena bitumiziranim gutanit pločama, a mi smo je pokrili sa Gerard pokrovom koji zbog slabije krovne konstrukcije i svoje male težine savršeno odgovara za ovakve trošne objekte. Nakon demotaže, postavljena je paropropusna vodonepropusna folija, kontra letve, i letve za pokrov te Gerard u […]

Pročitaj više
Grada Mainza 31

Grada Mainza 31

Ravan drvocementni krov, koji na sebi ima sloj zemlje oko 20cm. Zbog dotrajalosti i učestalih curenja predloženo je i napravljeno koso krovište. Izvedena je primarna drvena konstrukcija, folija, kontra letve, letve i pokrov od Gerard crijepa u klasičnom obliku. Postojeći sloj zemlje je ponovno rasplaniran po ravnome krovu, koji je […]

Pročitaj više
Gračansko dolje 55

Gračansko dolje 55

Obiteljska vila projektirana od poznatog zagrebačkog arhitekta, Krovište je vrlo specifično od kosoga do zavojitoga i dvostrešnoga sa uvalama. Krovište je djelomično AB krovna ploča a djelomično je pokriveno sa daščanom oplatom. Na postojeću oplatu i ploču postavljen je TERMOTOP deblinne 10 cm, učvršćen sa specijalnim vijcima dužuine 23cm, i […]

Pročitaj više
Gajščak

Gajščak

Ovaj krov je polu-kružnog oblika koji je pokriven sa Gerrard pokrovom u obliku klasik crijepa u boji. Objekat je novogradnja koja je rađena za tržište. Kružna krovna konstrukcija je rađena od lameliranih nosaća između kojih je postavljena toplinska izolacija a iznad njih postavljena je paropropusna–vodonepropusna folija, Zatim kontra letve i […]

Pročitaj više
Bernarda vukasa 17 – 25

Bernarda vukasa 17 – 25

Krov je vrlo blagog nagiba,  i stari pokrov je valovite salonit ploče koje su dotrajale. Napravljen je novi pokrov od Gerrarda u obliku klasičnog crijepa smeđe boje, uz prethodno postavljanje paroprousne-vodonepropusne folije i kontra letava. Izmjenjena je sva dotraljala pocinčana limarija i postavljena nova od obostranog bojanog lima. Gerrard je […]

Pročitaj više
Baruna Filipovića

Baruna Filipovića

Ovaj objekat je pod zaštitom spomenika kulture. Promjena crijepa, promjena letava i prateće limarije i krovnih prozora. Radovi su trajali 7 dana. Visina 18 metara. Pokrov je kontinental plus, zbog toga jer je na krovu postojao crijep sličnog oblika i karakteristike falc crijepa. Nagib krova je 35 stupnjeva, što je […]

Pročitaj više
Filipovićeva

Filipovićeva

Zbog curenja pokrova od bitumenizirane kanadske šindre, postavljen je novi pokrov od Gerrarda, koji je stavljen direktno na postojeći pokrov, u obliku kanadske šindre u crnoj boji, te se nije mijenjao vizualni identitet krova, a trajno riješeno procurijevanje krova. Za pokrov izveden od Gerrarda daje se garancija od 50 godina. […]

Pročitaj više