Iako se pojam crijep uglavnom koristi za proizvode od gline i betona, postoje i drugi materijali koji imaju istu funkciju

Osnovni pokrov

Crijep je izdržao sve promjene tijekom vremena i opstao kao osnovni pokrov za većinu kuća

Od druge polovice 19. stoljeća proizvodile su se i azbestcementne ploče koje su zbog praktičnosti, male težine i visoke otpornosti na mraz i kišu neko vrijeme dominirale krovovima u Europi.
Azbest je mineralno vlakno koje je u ranijim geološkim slojevima Zemlje nastalo pod visokim pritiskom i kristalizacijom iz silikatnog kamenja. Tijekom vremena se dokazalo da azbest stvara više štete za zdravlje nego se pretpostavljalo.

Škriljevac se kao pokrov koristio od pamtivijeka jer je materijal koji se uz najmanje obrade i dodatnog rada može direktno stavljati na krov. Mana mu je velika težina. U današnje vrijeme kod nas se koristi više kao ukras koji se polaže na betonsku ploču nego kao funkcionalni pokrov.

Šindra je još jedna vrsta pokrova s tisućljetnom tradicijom. Koriste se uglavnom hrast, bukva, aris i cedar. Drvene daščice se zakivaju čavlima na drvenu konstrukciju i tako stvaraju nepropusnu krovnu plohu. U posljednje vrijeme se koriste i drugi materijali osim drva.

Trska i slama su također ekološki prihvatljivi materijali za pokrivanje kuća, ali osim prednosti koje imaju, poput dobre toplinske zaštite i ljeti i zimi, ovakva vrsta pokrova je neotporna na vatru.

Crijep je izdržao sve promjene tijekom vremena i opstao kao osnovni pokrov za većinu kuća. Osim prirodne ljepote, nove tehnologije su omogućile da se materijali poput gline prilagode novim zahtjevima korisnika, ne samo kao funkcionalna zaštita od vremena, već i kao estetski ukras pete fasade objekta.

Za sada je malo vjerojatno da će se pojaviti neka druga vrsta pokrova koja će dominirati krovom umjesto gline ili eventualno betonskog crijepa.

Izvor: www.masmedia.hr