Divoselska 16b

Divoselska 16b

Stara trošna obiteljskaj kućica, koja je bila pokrivena bitumiziranim gutanit pločama, a mi smo je pokrili sa Gerard pokrovom koji zbog slabije krovne konstrukcije i svoje male težine savršeno odgovara za ovakve trošne objekte. Nakon demotaže, postavljena je paropropusna vodonepropusna folija, kontra letve, i letve za pokrov te Gerard u […]

Pročitaj više
Grada Mainza 31

Grada Mainza 31

Ravan drvocementni krov, koji na sebi ima sloj zemlje oko 20cm. Zbog dotrajalosti i učestalih curenja predloženo je i napravljeno koso krovište. Izvedena je primarna drvena konstrukcija, folija, kontra letve, letve i pokrov od Gerard crijepa u klasičnom obliku. Postojeći sloj zemlje je ponovno rasplaniran po ravnome krovu, koji je […]

Pročitaj više
Gračansko dolje 55

Gračansko dolje 55

Obiteljska vila projektirana od poznatog zagrebačkog arhitekta, Krovište je vrlo specifično od kosoga do zavojitoga i dvostrešnoga sa uvalama. Krovište je djelomično AB krovna ploča a djelomično je pokriveno sa daščanom oplatom. Na postojeću oplatu i ploču postavljen je TERMOTOP deblinne 10 cm, učvršćen sa specijalnim vijcima dužuine 23cm, i […]

Pročitaj više
Gajščak

Gajščak

Ovaj krov je polu-kružnog oblika koji je pokriven sa Gerrard pokrovom u obliku klasik crijepa u boji. Objekat je novogradnja koja je rađena za tržište. Kružna krovna konstrukcija je rađena od lameliranih nosaća između kojih je postavljena toplinska izolacija a iznad njih postavljena je paropropusna–vodonepropusna folija, Zatim kontra letve i […]

Pročitaj više
Bernarda vukasa 17 – 25

Bernarda vukasa 17 – 25

Krov je vrlo blagog nagiba,  i stari pokrov je valovite salonit ploče koje su dotrajale. Napravljen je novi pokrov od Gerrarda u obliku klasičnog crijepa smeđe boje, uz prethodno postavljanje paroprousne-vodonepropusne folije i kontra letava. Izmjenjena je sva dotraljala pocinčana limarija i postavljena nova od obostranog bojanog lima. Gerrard je […]

Pročitaj više
Filipovićeva

Filipovićeva

Zbog curenja pokrova od bitumenizirane kanadske šindre, postavljen je novi pokrov od Gerrarda, koji je stavljen direktno na postojeći pokrov, u obliku kanadske šindre u crnoj boji, te se nije mijenjao vizualni identitet krova, a trajno riješeno procurijevanje krova. Za pokrov izveden od Gerrarda daje se garancija od 50 godina. […]

Pročitaj više