ILICA 232

ILICA 232

Ovdje se radi o stambenoj zgradi u užem centru grada Zagreba, koja je  pod zaštitom zavoda za zaštitu spomenika kulture, te su svi radovi morali biti izvedeni u izvornome obliku. Na ovome krovu smo mijenjali postojeći falcani crijep, i letve, te prateću limariju i žbukali simsove i ukrasne stupove na […]

Pročitaj više
Sv Duh 16

Sv Duh 16

Radi se o dvostrešnom krovištu gdje je ulična strana bila pokrivena sa falc crijepom, a dvorišna strana azbestnim salonitnim pločama. Nakon demontaže postojećeg pokrova, postavili smo toplinsku izolaciju od kamene vune DP-3 debljine 10 cm, između rogova, te s gornju stranu smo postavili paropropusnu vodo nepropusnu foliju 170 gr, zatim […]

Pročitaj više
Baruna Filipovića

Baruna Filipovića

Ovaj objekat je pod zaštitom spomenika kulture. Promjena crijepa, promjena letava i prateće limarije i krovnih prozora. Radovi su trajali 7 dana. Visina 18 metara. Pokrov je kontinental plus, zbog toga jer je na krovu postojao crijep sličnog oblika i karakteristike falc crijepa. Nagib krova je 35 stupnjeva, što je […]

Pročitaj više