Držićeva 68, 68a i 68b

Držićeva 68, 68a i 68b

Ovaj krov je rađen sa vručim bitumenom i krovnom kartonskom ljepenkom a u gornjem sloju je uvaljan kulir. Skinuli smo postojeći uvaljan kulir i postojeće slojeve bitumizirane ljepenke te postavili dva sloja varene ljepenke V-4 i završni sloj sa GVZ-4 mm. Svi dimnjaci su ožbukani a prateća limarija je napravljena […]

Pročitaj više