KRŠNJAVOGA 21

KRŠNJAVOGA 21

Ovaj krov se nalazi u samom centru grada Zagreba, preko puta Građevinskog i Arhitektonskog fakulteta. S obzirom da je to stara gradska jezgra, ovaj krov je pod zaštitom i nadzorom zavoda za zaštitu spomenika kulture. Na ovome krovu smo izvršili izmjenu postojećeg crijepa, letava i prateće limarije. Novi crijep je […]

Pročitaj više