Opis

Ovo je obiteljska kuća u nizu na Trešnjevci, koja je bila pokrivena sa šindrom-tegola canadeze, te je nakon 13 godina. pocurjevala na više mjesta.

Mi smo predložili, a investitor odobrio, da se zbog malih nagiba može postaviti jedino Gerrard pokrov.
Gerard pokrov je čelični crijep izrađen od profiliranih limova u obliku biber, klasik, mediteran crijepa te u obliku kanadske i ličke šindre, koja sliči autohtonom drvenom pokrovu.

Ovaj pokrov je predložen zbog vrlo blagog nagiba krova te zbog krovne kućice i lagane drvene krovne konstrukcije.

Na postojeću šindru postavili smo paropropusnu – vodonepropusnu foliju, kontra letve, i letve 4×5 cm, te cijeli krov pokrili sa Gerard pokrovom u crvenoj boji u obliku biber crijepa.
Prateća limarija je izrađena od pocinčanog bojanoga lima u boji pokrova.

Krov je veličnine 148 m2, i radovi su trajali 6 radnih dana.