KUPIN d.o.o. Marulićev trg 12, Zagreb

Uprava, tel/fax: 01 / 4828-119 mob: 098 / 410-129

 

Držićeva 68, 68a i 68b

Ovaj krov je rađen sa vručim bitumenom i krovnom kartonskom ljepenkom a u gornjem sloju je uvaljan kulir.
Skinuli smo postojeći uvaljan kulir i postojeće slojeve bitumizirane ljepenke te postavili dva sloja varene ljepenke V-4 i završni sloj sa GVZ-4 mm.
Svi dimnjaci su ožbukani a prateća limarija je napravljena pocinčanoga lima.
Radovi su trajali 12 dana, i to ponajprije zbog saniranja dimnjaka, 12 komada.
Porvšina je 1100 m2

 

Comments are closed