KUPIN d.o.o. Marulićev trg 12, Zagreb

Uprava, tel/fax: 01 / 4828-119 mob: 098 / 410-129

 

Divoselska 16b

Stara trošna obiteljskaj kućica, koja je bila pokrivena bitumiziranim gutanit pločama, a mi smo je pokrili sa Gerard pokrovom koji zbog slabije krovne konstrukcije i svoje male težine savršeno odgovara za ovakve trošne objekte.
Nakon demotaže, postavljena je paropropusna vodonepropusna folija, kontra letve, i letve za pokrov te Gerard u obliku klassic crijepa crvene boje.
Prateća limarija je od obostrano bojanog lima u boji pokrova.
Radovi su trajali 3 dana. To je dvostrešni krov površine 75 m2.

Comments are closed