KUPIN d.o.o. Marulićev trg 12, Zagreb

Uprava, tel/fax: 01 / 4828-119 mob: 098 / 410-129

 

Gajščak

Ovaj krov je polu-kružnog oblika koji je pokriven sa Gerrard pokrovom u obliku klasik crijepa u boji.
Objekat je novogradnja koja je rađena za tržište.
Kružna krovna konstrukcija je rađena od lameliranih nosaća između kojih je postavljena toplinska izolacija a iznad njih postavljena je paropropusnavodonepropusna folija,
Zatim kontra letve i krovište je poletvano na raster od 36,9 mm za Gerrard pokrov
Na ovome krovištu su postavljeni i dodatni ozračnici za bolje ventiliranja krovišta.
Zbog lučnog oblika krova sljeme se završava na jedan specifičan način sa višenamjenskim pločama.
Prateća limarija je od obostrano bojanog lima u boji pokrova.
Površina krova je 300 m2,  radovi su trajali 10 dana

Comments are closed