KUPIN d.o.o. Marulićev trg 12, Zagreb

Uprava, tel/fax: 01 / 4828-119 mob: 098 / 410-129

 

Sv Duh 16

Radi se o dvostrešnom krovištu gdje je ulična strana bila pokrivena sa falc crijepom, a dvorišna strana azbestnim salonitnim pločama.

Nakon demontaže postojećeg pokrova, postavili smo toplinsku izolaciju od kamene vune DP-3 debljine 10 cm, između rogova, te s gornju stranu smo postavili paropropusnu vodo nepropusnu foliju 170 gr, zatim smo posavili kontra letve i poletvali krovište za odgovarajući pokrov: ulična strana – kontinental plus, a dvorišna strana trapezni bojani lim. (zbog blažeg nagiba dvorišnog dijela krova i nemogućnosti postave kontinental plus crijepa postavljen je trapezni bojani lim).
Obavezno je postavljena PVC mrežica za ventiliranje krova, a u predzadnji red crijepova do sljemena postavljene su crijepovi-odzračnici.

Ovaj objekat se nalazi u staroj jezgri te je pod zaštitom zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Sva prateča limarija je napravljena od pocinčanog lima u boji trapeznog pokrova.

Krov je površine 220 m2, a radovi su trajali 9 radnih dana.

 

1 Comment

  • dali je kvalitetniji limeni krov i dugovjecniji od crijepnog krova,koje su mu prednosti ako je bolji.ja bih taj lim stavija za svoj krov.hvala