KUPIN d.o.o. Marulićev trg 12, Zagreb

Uprava, tel/fax: 01 / 4828-119 mob: 098 / 410-129

 

Grada Mainza 31

Ravan drvocementni krov, koji na sebi ima sloj zemlje oko 20cm.
Zbog dotrajalosti i učestalih curenja predloženo je i napravljeno koso krovište.
Izvedena je primarna drvena konstrukcija, folija, kontra letve, letve i pokrov od Gerard crijepa u klasičnom obliku.
Postojeći sloj zemlje je ponovno rasplaniran po ravnome krovu, koji je ujedno zvučna i toplinska izolacija.

Objekat je visok 18-20m, te sav transport vršimo pomoću kosog lifta-dizalice, tako da nikakva oštećenja i prljanja ne postoje dok se radovi vrše.
površina 210m2, radovi su trajali 8 dana.

Comments are closed