KUPIN d.o.o. Marulićev trg 12, Zagreb

Uprava, tel/fax: 01 / 4828-119 mob: 098 / 410-129

 

Baruna Filipovića

Ovaj objekat je pod zaštitom spomenika kulture.
Promjena crijepa, promjena letava i prateće limarije i krovnih prozora.
Radovi su trajali 7 dana.
Visina 18 metara.
Pokrov je kontinental plus, zbog toga jer je na krovu postojao crijep sličnog oblika i karakteristike falc crijepa.
Nagib krova je 35 stupnjeva, što je velika kosina, i zbog toga je kontinetal plus odličan izbor se dobro nosi s oborinama.

Comments are closed